SOUBORY

Závršánek

 

 

Dětský folklórní soubor ZÁVRŠÁNEK byl založen paní Markétou Jančarovou v roce 2013 pod názvem Nedašovský valášek a to za účelem udržení tradic na Nedašovském Závrší. Jde o národopisnou oblast rozprostírající se v jižní části etnografického regionu Moravské Valašsko. ,,Takzvaní Závršané jsou tedy obyvatelé Návojné, Nedašova a Nedašovy Lhoty, poněvadž jsou směrem od Valašských Klobouk za vrchy."

Název ,,Nedašovský valášek,, byl odvozen od místa vzniku a valachů - pastevců ovcí, kteří zde osídlovali kopanice.
Volně navazuje na místní národopisný soubor Závršan, který začal vyvíjet svou činnost již od roku 1948 až do dnes.
Malí valášci tak začali poznávat život našich předků, zkoušeli dračky, přástky, strúhání lúčí, mletí obilí na žrnoch a přitom poznávali krásné melodie místních písní, které se kdysi nesli stráněmi při sečení lúk.

První vystoupení Nedašovského valášku proběhlo v prosinci 2013 s pásmem Zima na dědině a souborem koled ku příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Nedašové Lhotě. V pásmu vystupovalo 25 dětí a zachycovalo drhnutí péří, dětské hry a předvánoční čas s obchůzkou svatého Mikuláše se závrškými čerty. Postupem času se děti začali učit i taneční prvky a tvořili se i pásma taneční. Od té doby byl Valášek zván na různé akce a stal se tak neodmyslitelnou součástí kulturního dění na Závrší.

Trvalým nedostatkem souboru je, že nemá vlastní cimbálovou muziku a tak využívá možnosti místních harmonikářů, popřípadě cimbálové muziky z Valašských Klobouk. Do roku 2017 soubor trvale doprovázel na harmoniku pan Daniel Novák z Nedašova.

Ve školním roce 2019/2020 soubor přešel pod Základní uměleckou školu Folklorika a byl veden paní Nelou Čechovou a následně v letech 2020-2022 panem Tomášem Tinathem. Od školního roku 2022/2023 již soubor opět vede Markéta Jančarová, která se stala pedagogem Základní umělecké školy Folklorika.


V roce 2023 se Nedašovský valášek přejmenoval na Závršánek. A to při příležitosti Závršských dožínek, kdy se malí valášci stali součástí těchto slavností. Aktivně se zapojují do krojového průvodu, předání dožínkového věnce i vystoupení. 

Zachování krásného závršského kroje, uchování všech těch krásných zvyků, uchování způsobu života našich předků je a zůstává i nadále hlavním cílem a programem činnosti souboru i do budoucna.

Markéta Jančarová
Závršánek