FOLKLORIKA - UMĚNÍM SPOJIT TRADICI A BUDOUCNOST

 

 

Naše základní umělecká škola Folklorika, obnovila svou činnost 1.9.2017. Po dvouleté odmlce tak navázala na působení své předchůdkyně, která byla založena v roce 2007, kdy také zahájila svou činnost.

Se změnou nového majitele,  kompletního vedení školy a jejího zřizovatele, přišla také nová koncepce a cíle školy. Jak už sám nový název naší školy napovídá, nově je naším cílem především udržení a rozvoj našich folklórních tradic a to nejenom na území Uherského Hradiště, kde má škola své sídlo, ale v jednotlivých regionech východní Moravy, především Slovácka a Valašska.

Tomu také odpovídá zaměření jednotlivých aktuálně vyučovaných a rozvíjených oborů. V hudebním oboru se proto věnujeme výuce zpěvu a hry na nástroje, které jsou následně využívány pro interpretaci lidových písní a prezentaci našich souborů, ale nebráníme se samozřejmě ani výuce nástrojů, které jsou v té dané lokalitě poptávány ze strany rodičů či samotných dětí.

V tanečním oboru, který sám o sobě je rozvojem pohybové aktivity dětí, estetiky, cítění a interpretace hudby pohybem, je vrcholem našeho snažení prezentace lidových tanců našeho regionu. Jsme proto také velmi rádi, že můžeme naší činností zastřešit jedny z nejvýznamnějších dětských souborů na Slovácku a Valašsku, které již mnoho let produkují budoucí členy folklórních, ale i jiných uměleckých souborů v našich regionech.

I výtvarný obor se pak zabývá směrem k zachování a rozvoji folklórních tradic regionu. Zde se nám jedná především o mizející zručnosti jako je malování sklepů, kapliček apod. a také lidová výšivka v různých podobách.

HUDEBNÍ OBOR

Mentorem výuky v hudebním oboru je Tomáš Štefánek. Více informací zde.

TANEČNÍ OBOR

Mentorem pro taneční obor je u nás Michaela Rosůlková. Více informací zde.

VÝTVARNÝ OBOR

Garantem rozvoje výtvarného oboru je Mgr. Radmila Skopalová Mikačová. Více informací zde.

Kontakní formulář

 

Adresa

Tř. Maršála Malinovského 884, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

Telefon

+420 606 036 645, +420 601 223 320,
+420 725 352 337