FOLKLORIKA UMĚNÍM SPOJIT TRADICI A BUDOUCNOST

 

 

Naše základní umělecká škola Folklorika, obnovila svou činnost 1.9.2017. Po dvouleté odmlce tak navázala na působení své předchůdkyně, která byla založena v roce 2007, kdy také zahájila svou činnost.

Se změnou nového majitele,  kompletního vedení školy a jejího zřizovatele, přišla také nová koncepce a cíle školy. Jak už sám nový název naší školy napovídá, nově je naším cílem především udržení a rozvoj našich folklórních tradic a to nejenom na území Uherského Hradiště, kde má škola své sídlo, ale v jednotlivých regionech východní Moravy, především Slovácka a Valašska.

Tomu také odpovídá zaměření jednotlivých aktuálně vyučovaných a rozvíjených oborů. V hudebním oboru se proto věnujeme výuce zpěvu a hry na nástroje, které jsou následně využívány pro interpretaci lidových písní a prezentaci našich souborů, ale nebráníme se samozřejmě ani výuce nástrojů, které jsou v té dané lokalitě poptávány ze strany rodičů či samotných dětí.

V tanečním oboru, který sám o sobě je rozvojem pohybové aktivity dětí, estetiky, cítění a interpretace hudby pohybem, je vrcholem našeho snažení prezentace lidových tanců našeho regionu. Jsme proto také velmi rádi, že můžeme naší činností zastřešit jedny z nejvýznamnějších dětských souborů na Slovácku a Valašsku, které již mnoho let produkují budoucí členy folklórních, ale i jiných uměleckých souborů v našich regionech.

I výtvarný obor se pak zabývá směrem k zachování a rozvoji folklórních tradic regionu. Zde se nám jedná především o mizející zručnosti jako je malování sklepů, kapliček apod. a také lidová výšivka v různých podobách.

 

Kontakní formulář