VÝTVARNÝ OBOR

Výuka výtvarného oboru je realizována formou kolektivní výuky v rámci předmětu Výtvarná tvorba (lidová tvorba). Výtvarná tvorba zahrnuje práci v ploše (kresba, malba), tvarování papíru, objektovou a akční tvorbu (výtvarná činnost v přírodě), výtvarné hry a experimentování s netradičními materiály. Hlavním cílem výuky je úspěšně pěstovat nezbytné kulturní schopnosti žáka - výtvarně vnímat, přemýšlet a vyslovit se prostřednictvím výtvarného jazyka. Žáci výtvarného oboru realizují své výstavy v prostorách detašovaných pracovišť školy, mohou se podílet na zhotovení tabla absolventů či návrzích pro různé soutěže či festivaly.