TANEČNÍ OBOR

Posláním tanečního oboru je vést žáky k tanečnímu umění a orientovat se v jeho stylech a žánrech. Žáci se seznamují se stavbou těla, učí se používat na základě správných principů různé styly tanců. Učí se základním pohybovým a tanečním návykům a orientaci v prostoru a rozvíjí cit pro rytmus, tvořivost i vlastní osobitý projev.