TANEČNÍ OBOR

V tanečním oboru je vazba na tradiční lidovou kulturu velmi silná a intenzívní. Existence a působení folklorních souborů má v našem regionu dlouholetou tradici. Každoroční zájem dětí o členství v dětských folklorních souborech (DFS) naší školy podněcuje snahu zajistit žákům a jejich pedagogům nadstandardně kvalitní zázemí pro výuku a rozvoj pohybových dovedností a znalostí v oblasti lidového tance, písní, nářečí, ale i hlubší vědomosti a poznatky o zvycích a obyčejích našich předků. Výuka tohoto oboru je zaměřena na poznávání jednotlivých tanečních regionů Slovácka, Valašska, moravsko-slovenského pomezí a dalších vybraných národopisných oblastí. Pohybové dovednosti jsou rozvíjeny nejen pomocí lidového tance, ale i vybraných pohybových technik jiných tanečních stylů. Všechny nabyté znalosti a dovednosti nacházejí uplatnění ve společně secvičených choreografiích a programových pásmech, která jsou prezentována v rámci veřejných vystoupení doma i v zahraničí.

Součástí tanečního oboru jsou dětské folklorní soubory Omladinka, Klobučánek a Vršatčiarik.
Garantem tanečního oboru pro lidový tanec je Michaela Rosůlková.

 

Protipólem lidovému tanci v tanečním oboru zuš Folklorika je tanec moderní, tzv. disco dance, který je vázán na činnost taneční skupiny ELES. Přestože jsou světy lidového a moderního tance značně rozdílné, velmi dobře se dokážou vzájemně doplňovat a obohacovat v rovině pohybové průpravy, rozvíjení taneční paměti, schopnosti kopírování pohybu a jevištní interpretace.

Garantem tanečního oboru pro moderní tanec je Lucie Sovadinová.