STUDIUM

 

1. Studium v základní umělecké škole - NEjedná se o kroužek?

Na rozdíl od kroužků poskytuje základní umělecká škola vzdělávání podle školského zákona, jako ostatní typy škol - mateřské, základní či střední. V České republice má koncept základního uměleckého vzdělávání nebývale rozsáhlou tradici a je jedním z nejstarších v Evropě. Uchazeči o vzdělávání musí projít přijímacím řízením. Žáci školy se následně prezentují na interních a veřejných koncertech, v průběhu školního roku jsou klasifikováni a za každé pololetí dostávají školní vysvědčení. V souladu se školským zákonem a odborně stanovenými kritérii uvedených v Rámcově vzdělávacím programu pro základní umělecké školy si každá škola vypracovává školní vzdělávací program, podle kterého organizuje vzdělávání. O kroužky se tedy nejedná.

 

2. Co naše ZUŠ nabízí?

Hudební obor
Literárně-dramatický obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Naši pedagogové jsou v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících  plně odborně kvalifikovaní. Zakládáme si na individuálním přístupu ke vzdělávání a každému našemu žákovi se dostane náležité péče, pozornosti a podpory tak, aby byl maximálně spokojen a chodit k nám mu činilo radost a potěšení. Pro všechny pak pořádáme školní i mimoškolní akce, ve kterých mohou své dovednosti prezentovat rodičům, známým či široké veřejnosti. Naší aktuálně největší akcí je Folklorika Fest, který je velkou přehlídkou všech našich souborů a žáků. 

3. Jak se přihlásit ke studiu?

Je nutné vyplnit online přihlášku ke studiu. Uchazeči se musí zúčastnit talentových zkoušek, které se konají většinou v měsících: duben, květen nebo září či dodatečně v lednu na II.pololetí.

 Termíny zkoušek včas zveřejňujeme na webových stránkách školy, v místním tisku, v přilehlých základních i mateřských školách a dalších dostupných místech. V případě, že jste talentové zkoušky nestihli, podejte si přihlášku ke studiu a domluvíme se na náhradním termínu talentové zkoušky. Je-li uchazeč o vzdělávání cizí státní příslušník mimo členských států EU, je nutné doložit ověřenou kopii dokladu o povolení k pobytu v ČR.

3. Jaká jsou kritéria k přijetí ke studiu?

Ke studiu přijímáme žáky od 5 do 18 let v souladu s vyhláškou č. 71 o základním uměleckém vzdělávání.

Kritéria, která hodnotíme u talentových zkoušek:

Hudební obor - zpěv libovolné písně (většinou lidové), dále prozkoušíme také rytmické cítění, fyzické předpoklady pro daný nástroj. Podstatný je také pro nás zájem uchazeče a rodiny, neboť hra na nástroj vyžaduje píli a pravidelné cvičení, protože nám jde především o to, aby docházelo ke kontinuálnímu progresu ve vzdělávání žáka. 

Literárně-dramatický obor - dobrý mluvný projev a přednes libovolné básně.

Taneční obor dobré pohybové předpoklady

Výtvarný obor - ukázka aktuálních maleb či kreseb.

Výsledky talentových zkoušek a rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou písemně zasílány zákonným zástupcům do konce června nebo do konce září. V případě náhradního termínu talentové zkoušky v průběhu školního roku je rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče zasláno nejpozději do 30-ti dnů od konání náhradní talentové zkoušky.

 

4. Kolik stojí studium v ZUŠ?

I přesto, že jsme soukromá základní umělecká škola, úplatu za vzdělávání žáka nabízíme podobnou jako jiné základní umělecké školy v regionu. Našim žákům můžeme také poskytnout maximální komfort díky podpoře Nadačního fondu Folklorika, který může sociálně znevýhodněným žákům uhradit školné a jiné potřeby souvisejících se studiem. Pro využití podpory Nadačního fondu je nutné si podat oficiální žádost Správní radě Nadačního fondu Folklorika, mail: nf@zusfolklorika.cz

 

V případě jakýkoliv dotazů jsme rádi k dispozici.