Literárně dramatický obor

Literárně - dramatický obor (LDO) rozvíjí umělecké vlohy k slovesné, mluvní a pohybové činnosti. Základem výuky je dramatická hra, která učí žáky tvořivě přistupovat k zadané předloze a aktivně se podílet na vytváření vztahů vzájemné spolupráce ve skupině. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce na zvolené látce (básně, monolog, próza, dialog ...).