HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova od 5 do 7 let 

Na cestu k hudbě se v rámci přípravné hudební výchovy mohou vydat již děti od 5 do 7 let. Hravou formou se děti nenásilně seznámí s notami, jednoduchými lidovými písněmi, rytmy, říkadly, aby svou přirozenou zvídavostí zatoužily rozvíjet svoje nadání a chtěly do tohoto světa více a více proniknout a také zjistily, jak ideálně propojit melodii s rytmem a pohybem. Děti se mohou rovněž v rámci přidané druhé vyučovací hodiny přípravné hudební výchovy seznámit již s hudebním nástrojem.

 

Základní studium I. a II. stupně od 7 do 18 let

Hudební nauka 

Hudební nauka pomáhá povinně proniknout do tajů hudby všem žákům hudebního oboru od 1. ročníku do 5. ročníku I. stupně základního studia. Vede k hudebním poznatkům uplatňujících se v hodinách individuálních lekcí jako notový zápis melodie, rytmus, stupnice, akordy či intervaly. Žáci získají během studia rovněž základy dějin hudby, seznámí se s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, hudebními nástroji i nástrojovými skupinami. 

 Hra na klavír

Na tradičním klasickém nástroji se ti nejmladší nejdříve učí různé druhy úhozů. Pomáhají jim k tomu říkadla a jednoduché lidové písně. Neméně hravou formou se seznamují s různými hudebními styly a jejich významnými autory. Po nějaké době děti dokážou každý styl podle poslechu nejen bezpečně rozpoznat, ale také ho správně interpretovat se všemi jeho zvláštnostmi.

Hra na keyboard

Žák studia ve studijním zaměření Hra na keyboard získá potřebné návyky při hře na tento nástroj, bude schopen akordicky doprovodit píseň, využije zvukově technické možnosti nástroje, zapojí se do souborové hry. 

Hra na zobcovou flétnu
Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna je rovněž ideálním přípravným nástrojem pro příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, hoboj, žesťové nástroje.

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna se díky svým barevným zvukovým možnostem hodí jak ke hře klasické, sólové, tak i ke hře v různých komorních uskupeních. Žáci se při studiu na tento dechový nástroj naučí ovládat nástroj po technické i výrazové stránce a osvojí si interpretaci skladeb různých žánrů i stylových období.

Hra na klarinet 

Žák během studia učí interpretovat skladby různých stylových období, postupně se seznamuje s hodnotnou literaturou nástroje, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, posiluje svou paměť a nástrojové dovednosti, učí se zvládnout technické a výrazové prostředky svého nástroje. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou na klarinet zhruba ve věku 9-10 let. V průběhu studia hry na klarinet je možné, aby žák přestoupil do studijního zaměření Hra na saxofon. V takovém případě bude zařazen do příslušného ročníku dle jeho schopností a dovedností.

Hra na saxofon

Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá hmatové otvory. Mladým zájemcům o hru na saxofon je však třeba vysvětlit, že správná cesta k tomuto nástroji ideálně vede přes hru na zobcovou flétnu či na klarinet. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou zhruba ve věku 9-10 let. 

Hra na kytaru

Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje melodického i akordického. Žák si ve studijním zaměření Hra na kytaru osvojuje základní technické dovednosti a zdokonaluje se při standardní hráčské praxi. Učí se využívat výrazové možnosti nástroje.

Zpěv 

Zpěv je nejrozšířenějším a nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Pěvecké oddělení nabízí odborné vedení hlasu respektující fyziologický vývoj i hlasovou individualitu každého žáka. Rozvíjí individuálně technické možnosti hlasu s důrazem na interpretaci zvoleného hudebního materiálu.

Hra na housle

Housle jsou velmi oblíbeným smyčcovým nástrojem a při studiu na tento nástroj se žáci učí základním technickým i hudebním dovednostem. Součástí studia je také uplatnění v hudebních tělesech, jako jsou cimbálové muziky, smyčcové nebo komorní soubory.

Hra na violu

Viola patří mezi smyčcové nástroje a na rozdíl od houslí má o něco málo větší stavbu těla a hlubší a sametovější zvuk. Viola najde své uplatnění jak v komorních souborech, orchestrech, cimbálových muzikách tak také jako sólový nástroj.

Hra na kontrabas

Kontrabas, či lidově basa, je největší z rodiny smyčcových nástrojů. Bez jeho hlubokých tónů si nedovedeme představit cimbálovou muziku ani mnohé komorní seskupení. Na kontrabas mohou hrát už děti v přípravném studiu, vždy s ohledem na fyzickou schránku dítěte.

Hra na akordeon

Akordeon je vícehlasý hudební nástroj, který se svou rozmanitou zvukovou barevností hodí k interpretaci různých hudebních stylů. Hráč na tento nástroj se uplatní jak v sólové hře, tak je také součástí komorních souborů a hudebních uskupení.

Hra na cimbál

Cimbál je často vnímán pouze jako nástroj folklorní, ale není to zdaleka pravda. Tento strunný nástroj se uplatňuje stále více v sólové hudbě klasické, populární i komorní. Při studiu na cimbál si žáci osvojí základní hudební a nástrojové návyky, hrají v cimbálových muzikách a uplatňují svou hru při doprovodu jiných nástrojů nebo zpěváků.

Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje jsou součástí většiny orchestrů, kapel a dalších souborů. Obsahem výuky je hra na široké spektrum nástrojů, především bicí sadu, perkusní, melodické a orchestrální nástroje. Při výuce se žák zdokonaluje v mnoha dovednostech jako je hra z listu, souhra s učitelem, hra v souboru, hra s nahrávkou nebo improvizace. Smyslem výuky je vychovat univerzálního hráče, schopného rytmicky působit v různých stylech a hudebních uskupeních.